Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

 • Suomenniemen aluejohtokunta 19.1.2020
 • Haukivuoren aluejohtokunta 23.1.2020
 • Anttolan aluejohtokunta 30.1.2020
 • Haukivuoren aluejohtokunta 6.2.2020
 • Ristiinan aluejohtokunta 12.2.2020
 • Lupa- ja valvontajaosto 13.2.2020
 • Kaupunkiympäristölautakunta 18.2.2020
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 19.2.2020
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 19.2.2020
 • Vesiliikelaitoksen johtokunta 20.2.2020
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.2.2020
 • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia 25.2.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatusopetuslautakunnan päätökseen § 24 Iltapäivätoiminnan maksujen vahvistaminen. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat