Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Oikaisuvaatimuksen tekeminen, perusteettoman edun palauttamista koskeva päätös

MliDno-2019-847

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 18.12.2019 Mikkelin kaupunkia koskevan päätöksen perusteettoman edun palauttamista. Päätös koski käytännössä Otavan Opiston nettilukion opiskelijamäärien perusteella maksettujen valtionosuuksien palauttamista vuosilta 2013 - 2017. Takaisinperittävä määrä on yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa. Perusteettoman edun palautusta koskevaan päätökseen tyytymättömän tulee jättää oikaisuvaatimus OKM:lle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus päättää jättää opetus- ja kulttuuriministeriölle päätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen asiassa OKM/5/591/2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat