Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky
  - hallituksen pöytäkirjat 29.1. ja 7.2.2020
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 6.2.2020
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - hallituksen pöytäkirja 17.2.2020
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 19.2.2020
   
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 6.2.2020 kanteluun Peruskoulun opettajien sijaisohjeesta
   
 • Mikkelin nuorisovaltuuston pöytäkirja 20.2.2020

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat