Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1220

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Olli Marjalaakso anoo eroa konserni-​ ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokoonpano toimikaudella 2019-​2021 on seuraava: 

Varsinaiset jäsenet:

 1. Marjalaakso Olli,​ myynti-​ ja markkinointijohtaja,​ HTM,​ Pj
 2. Salo-​Oksa Armi,​ toimitusjohtaja,​ yrittäjä
 3. Tikkanen Petri,​ työsuojeluasiantuntija
 4. Leskinen Ulla,​ pääluottamusmies
 5. Tissari Jenni,​ sairaanhoitaja,​ seksuaalineuvoja
 6. Kakriainen Markku,​ insinööri,​ maakuntaneuvos,​ 2. VPJ
 7. Kauria Outi,​ varatuomari,​ mökkiyrittäjä
 8. Marttinen Jussi,​ muusikko,​ 1. VPJ
 9. Saikkonen Jukka,​ sosionomi


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Soininen Mali,​ KM,​ yksikön johtaja,​ eläkeläinen
 2. Vuori Juha,​ vanhempi konstaapeli,​ eläkeläinen
 3. Nieminen Kalle,​ terveystarkastaja,​ eläkeläinen
 4. Siiskonen Anni,​ sairaanhoitaja
 5. Vartiainen Jaana,​ lastentarhanopettaja
 6. Kauppi Marja,​ fysioterapeutti,​ yrittäjä
 7. Sorasahi Vesa,​ DI,​ yrityskonsultti
 8. Heinänen Raimo,​ yrittäjä
 9. Siitonen Mikko,​ lehtori

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Olli Marjalaaksolle hänen pyytämänsä eron konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää konserni- ja elinvoimajaostolle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat