Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Eron myöntäminen Maarit Pöntiselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1232

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maarit Pöntinen anoo eroa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä. 

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:ssä todetaan: 

"Hirvensalmen,​ Kangasniemen,​ Mikkelin,​ Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteisessä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee lautakuntaan 5 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta nimeää puheenjohtajiston"

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudelle 2017 -​ 2021 on Mikkelin kaupungin osalta seuraava: 

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tullinen Hannu,​ eläkeläinen
 2. Maarit Pöntinen,​ sairaanhoitaja
 3. Jarmo Lautamäki,​ ympäristöinsinööri
 4. Harri Haavikko,​ yrittäjä
 5. Petri Pekonen,​ maanviljelijä
   

Henkilökohtaiset varajäsenet: 

 1. Susanna Rusakko,​ myyjä
 2. Johanna Hokkanen,​ metsäkoneenkuljettaja
 3. Nalle Velling,​ lippukuntakoordinaattori
 4. Jani Sensio,​ toimitusjohtaja
 5. Jaakko Väänänen,​ maaseutuyrittäjä,​ eläkeläinen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Maarit Pöntiselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat