Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Aloiteluonnos julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella

MliDno-2019-689

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen aluetta:

 • Waltti-liikenne, reitit:

“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -liikenteissä matkustusvyöhykkeillä A-E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2/peruskoululaisten-maksuton-joukkoliikenne, viitattu 16.3.2019)

Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita (Esim. Kiesilän kylä), jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin, että kaikki Mikkelin kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -liikennettä.

 • Waltti-liikenne, aikataulut:

Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-Ristiina-Suomenniemi. Tämä vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2/joukkoliikenteen-aikataulut/mikkelin-maaseutuliikenne, viitattu 16.3.2019)

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta laatii aloiteluonnoksen julkisen liikenteen tarjonnan ja kysynnän selvittämiseksi entisen Suomenniemen kunnan alueella. Aloiteluonnos lähetetään Haukivuoren, Anttolan, Ristiinan ja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnille tiedoksi ja laaditaan lopullinen aloite yhteistyössä mukaan lähtevien aluejohtokuntien kanssa. Annetaan puheenjohtajalle oikeus hyväksyä ja allekirjoittaa lopullinen aloite Suomenniemen osalta ilman erillistä jatkokäsittelyä kokouksessa. Lopullinen aloite osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle heti sen valmistuttua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

"Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen aluetta:

 • Waltti-​liikenne,​ reitit:

“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -​liikenteissä matkustusvyöhykkeillä A-​E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/peruskoululaisten-​maksuton-​joukkoliikenne,​ viitattu 16.3.2019)

Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita (Esim. Kiesilän kylä),​ jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -​liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin,​ että kaikki Mikkelin kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -​liikennettä.

 • Waltti-​liikenne,​ aikataulut:

Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-​Ristiina-​Suomenniemi. Tämä vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin

kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/joukkoliikenteen-​aikataulut/mikkelin-​maaseutuliikenne,​ viitattu 16.3.2019)" (Suomenniemen aluejohtokunta, 2019, §24)

Suomenniemen aluejohtokunta aikoo laatia aiheesta aloitteen ja pyytää kannanottoja muilta aluejohtokunnilta asiaan liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta linjaa kantansa Suomenniemen aluejohtokunnan laatimaan aloitteeseen kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta ottaa osaa lausuntoon seuraavalla kannanotolla:

Anttolassa ja Anttolan syrjäseuduilla on tarve julkisen liikenteen yhteyksien tarkempaan tarkasteluun, jotta alueiden välinen tasa-arvo toteutuisi. Monet Anttolan asukkaat käyttävät säännöllisesti Mikkelin keskustan hyvinvointi-, kulttuuri- ja muita palveluita sekä harrastemahdollisuuksia, ja julkisen liikenteen toimivuus ja tarpeenmukainen toteutus on erittäin tärkeää.

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aloiteluonnoksesta kerrottiin näin Suomenniemen aluejohtokunnan kokouksen §24:ssä 26.3.2019: "Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen aluetta:

 • Waltti-​liikenne,​ reitit:

“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -​liikenteissä matkustusvyöhykkeillä A-​E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/peruskoululaisten-​maksuton-​joukkoliikenne,​ viitattu 16.3.2019)

Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita (Esim. Kiesilän kylä),​ jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -​liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin,​ että kaikki Mikkelin kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -​liikennettä.

 • Waltti-​liikenne,​ aikataulut:

Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-​Ristiina-​Suomenniemi. Tämä vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/joukkoliikenteen-​aikataulut/mikkelin-​maaseutuliikenne,​ viitattu 16.3.2019)"

Päätösehdotus

Esittelijä

Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta päättää, lähteekö se mukaan Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella, ja mitkä ovat pitäjän aluejohtokunnan painopisteet aloitteessa.

Päätös

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen. Aluejohtokunta painottaa erityisesti sitä, että kaiken koululaisliikenteen tulisi olla Waltti-liikennettä, jotta sitä voitaisiin paremmin hyödyntää ja waltti-liikenne palvelisi eri alueella asuvia tasapuolisemmin.

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

"Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen aluetta:

 • Waltti-​liikenne,​ reitit:

“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -​liikenteissä matkustusvyöhykkeillä A-​E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/peruskoululaisten-​maksuton-​joukkoliikenne,​ viitattu 16.3.2019)

Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita (Esim. Kiesilän kylä),​ jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -​liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin,​ että kaikki Mikkelin kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -​liikennettä.

 • Waltti-​liikenne,​ aikataulut:

Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-​Ristiina-​Suomenniemi. Tämä vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/joukkoliikenteen-​aikataulut/mikkelin-​maaseutuliikenne,​ viitattu 16.3.2019)" (Suomenniemen aluejohtokunta, 2019, §24)

Ristiinan alueella Waltti-liikenne toimii hyvin. Waltti-liikenne puuttuu vain valtatie 15 Kouvolantieltä vyöhykkeiltä D-E Ristiinassa. Ristiinan alueella on lisäksi asiointiliikennettä, joka kattaa koko Ristiinan liitoskunnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta osallistuu Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen.

Ristiinan painopistealueena aloitteessa on tasapuolisuuden lisääminen Waltti-kortilla liikkuvien ja muuta koulukuljetusta käyttävien välillä. Waltti-kortilla matkustava koululainen voi matkustaa vapaasti Mikkelin seudulla. Koulukuljetuksissa on rajattu, että lapsi voi matkustaa vain kotoa kouluun ja koulusta kotiin. Tämä lisää epätasa-arvoisuutta koulukuljetuksilla ja Waltti-liikenteellä kouluun matkustavien lasten välille.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Ristiinan aluejohtokunta osallistuu Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen.

Ristiinan alueella Suurlahdessa ei ole asiointikuljetuksia, mikä lisää epätasa-arvoisuutta Ristiinan alueen asukkaiden välille.

Kaikille peruskoululaisille on myönnetty Waltti-kortti, mutta Waltti-liikennettä ei ole kaikilla Ristiinan alueilla, ja siksi koululaisille on järjestetty koulutaksikyytejä. Waltti-kortilla pitäisi pystyä liikkumaan myös koulukyydeissä sillä rajauksella, jos taksikyytiin mahtuu. Koulukuljetuksissa on nyt rajattu, että lapsi voi matkustaa vain kotoa kouluun ja koulusta kotiin. Tämä lisää epätasa-arvoisuutta koulukuljetuksilla ja Waltti-liikenteellä kouluun matkustavien lasten välille.

Puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuvaus

"Someen seudun kyläseura esittää Ristiinan aluejohtokunnalle, että se vetoaisi Mikkelin kaupungin päättäjiin Suurlahden suunnan palvelukyydin palauttamiseksi. Palvelukyyti lakkautettiin v.2019, saamamme tiedon mukaan Ristiinan muiden kylien palvelutaksit kuitenkin edelleen kulkevat.

Kaupungin taholta on palvelukyydin tarvitsijoille esitetty, että he voisivat käyttää koulukyytejä. Koulutaksit eivät kuitenkaan hae asiakkaita kotoa ja matka Suurlahdentien varteen on monellekin useita kilometrejä. Samoin kauppaostosten kantaminen pois tullessa on suorastaan mahdotonta.

Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.

Vetoamme kaupungin päättäjiin, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan.

Ristiinassa 26.8.2019

SOMEEN SEUDUN KYLÄSEURA

Aija Rasimus, yhdistyksen sihteeri"

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Ristiinan Suurlahden alueelle palautetaan asiointiliikenne sen aikaisemmassa muodossaan yhdenvertaisuuden ja ikäihmisten pidemmän kotona asumisen mahdollisuuden säilyttämiseksi.

Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.

Valmistelija

Janne Skott, logistiikkapäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin työ-, asiointi- ja koululaisvuorojen kilpailutuksessa sopimuskaudelle 1.11.2018 – 31.10.2021 avattiin Suurlahdentien alueen koulukuljetukset avoimeksi joukkoliikenteeksi. Tällöin katsottiin, että aiemmin kutsujoukkoliikenteenä järjestetty Suurlahdentien asiointiliikenne yhdistetään koulupäivinä ajettavaan joukkoliikennevuoroon. Suurlahdentien alueella on siis koulupäivinä useampi vuoro, joita voi käyttää Ristiinan keskustassa asiointiin.

Joukkoliikennevuoron käyttö edellyttää asiakkaan nouto/jättöpaikkana Suurlahdentietä, poikkeamisia pienemmille yksityisteille joukkoliikenteen koululaisvuoro ei voi tehdä esimerkiksi auton koosta johtuen. Koulujen loma-aikoina, jolloin koululaisvuorot eivät kulje, Ristiinan kutsuasiointiliikenne palvelee myös Suurlahdentien alueella kerran viikossa torstaisin.

Lähtökohtana koulukuljetusreitin avaamisessa avoimeksi joukkoliikenteeksi oli, että koulukuljetuksiin yhdistyvät muutkin kyseisen alueen asiointimatkat. Tällöin luovuttiin erillisistä kutsuperusteisista liikennepalveluista. Yleinen suuntaus ympäristöystävällisyyden ja kustannustehokkuuden nimissä on, että kuljetuksia tulisi pyrkiä yhdistelemään samaan autoon, ja näin välttyä päällekkäisiltä saman suunnan kuljetuspalveluilta. Ristiinan alueella kutsutaksikustannus kokonaisuudessaan on noin 16 000 €/v. Jos Suurlahdentie liikennöidään erikseen koko vuoden, on kustannuslisäys n. 4000 €/v.

Suurlahdentien ympäristössä arvioidaan olevan muutama potentiaalinen kutsuliikennepalvelun käyttäjä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2-3 km. Joukkoliikennepalveluiden tuottaminen muutamien henkilöiden erityistarpeisiin ei ole tarkoituksenmukaista. Asiassa on huomioitava myös, että Mikkelin alueella on monia muitakin harvaan asuttuja alueita, joilla palvelee säännöllinen joukkoliikenne. Jos kutsuasiointiliikenne tarjotaan yhdelle alueelle muun joukkoliikenteen lisäksi, olisi se tasavertaisuuden mukaisesti tarjottava myös muille samankaltaisille alueille. Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Tällaisissa tilanteissa yksittäisten asukkaiden onkin suositeltavaa selvittää mahdollisuutensa erillisiin sosiaalitoimen kuljetusetuuksiin.

Mikkelin kaupungin joukkoliikenne esittää, että Suurlahdentien alueelle ei avata koulupäivinä ajettavaa erillistä kutsujoukkoliikennettä muiden joukkoliikennevuorojen lisäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Suurlahdentielle ei avata koulupäivinä ajettavaa erillistä kutsujoukkoliikennettä muiden joukkoliikennevuorojen lisäksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Vesa Himanen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jaakko Väänäsen esitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Pekka Heikkilä ja Kerttu Hakala), 10 ei ääntä (Vesa Himanen, Marita Hokkanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Jaana Strandman, Jaana Vartiainen, Jaakko Väänänen ja Raimo Ruotsalainen) ja Hannu Tullinen oli poissa.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi oli tullut Jaakko Väänäsen esitys.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös on ongelmallinen yhdenvertaisuuden kannalta. Mikkelin alueella on monia muita vastaavia harvaan asuttuja alueita, joilla palvelee säännöllinen joukkoliikenne. Jos kutsuasiointiliikenne tarjotaan yhdelle alueelle muun joukkoliikenteen lisäksi, olisi se päätöksenteon yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi tarjottava myös muille samankaltaisille alueille. Järjestelyjä ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista toteuttaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 28.1.2020 § 6. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeutta, vaan hyväksyy kaupunkiympäristölautakunnan 28.1.2020 tekemän äänestyspäätöksen 10 – 2, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Perusteluina Strengell esitti  "Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Suurlahdentien ympäristössä on potentiaalisia kutsuliikennepalvelun käyttäjiä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2-3 km. Kustannuslisäys palvelun palauttamiselle on vuodessa noin 4000 euroa, jonka hyöty ja käyttöaste voidaan harkita uudestaan tarjouskilpailuiden yhteydessä." 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattaat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Olli Miettinen, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Jukka Pöyry) ja 5 ei-ääntä (Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Eriävät mielipiteet muutosesityksen mukaisilla perusteilla jättivät Jarno Strengell ja Kirsi Olkkonen. 

Valmistelija

 • Janne Skott, logistiikkapäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Suurlahdentien kutsuasiointiliikennepalvelun lopettamisesta päätettiin kaupunkiympäristölautakunnassa 22.5.2018. Asiakokonaisuuteen liittyi, että avattaessa tiettyjen alueiden suljettuja koulukuljetuksia joukkoliikennepalveluiksi, voivat vuoroja käyttää kaikki alueen asukkaat ja opiskelijat, sekä myös koulukuljetuksissa keskustelua herättäneet ns. kaverikyydit ovat tällä tavalla mahdollisia. Jo aiemmin esimerkiksi Haukivuoren alueella koulukuljetukset oli toteutettu samalla periaatteella, eli koululaisten tarpeiden mukaan liikennöivät autot ovat osa avointa joukkoliikennettä, ja suljettuja koulukuljetuksia tai kutsuasiointiliikennettä ei ole tarjolla. Myös Anttolan ympäristössä useita suljettuja koulukuljetusreittejä avattiin avoimeksi joukkoliikenteeksi, kyseisellä alueella ei ole kutsuasiointipalveluja koulupäivinä. Ristiinan alueelta Suurlahdentien koulukuljetuskohde muutettiin kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi, ja samassa yhteydessä Suurlahdentien kutsuasiointiliikenne poistettiin aikatauluista koulupäivien osalta. Muutos tuli voimaan vuoden 2019 alussa.

Asia nousi uudelleen keskusteluun syksyllä 2019. Ristiinan aluejohtokunnan esitykseen pohjautuen kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2020, että Suurlahdentien alueelle palautetaan myös koulujen lukuvuoden aikana ajettava kutsuasiointiliikenne. Alue liitetään takaisin kerran viikossa toteutettavaan Ristiinan alueen kutsuasiointikokonaisuuteen. Päätöksellä haluttiin lisätä julkiset liikennepalvelut myös sellaisille alueen asukkaille, jotka katsovat, ettei heillä ole mahdollisuutta käyttää Suurlahdentietä pitkin kulkevaa joukkoliikenneyhteyttä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen.

Nykyisin Suurlahdentiellä palvelee kaksi joukkoliikennevuoroa aamuisin siten, että bussit saapuvat Ristiinan keskustaan aamulla tuoden kyydissään kahdeksaan ja yhdeksään kouluun menevät oppilaat. Iltapäivällä Ristiinan keskustasta lähtee kaksi joukkoliikennevuoroa kohti Suurlahtea koulun päättyessä klo 13 ja klo 14. Vuorot käyvät tarvittaessa Ruokoniemessä saakka. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus käyttää näitä joukkoliikennevuoroja. Erillinen kutsuasiointiliikenne palvelee edelleen Suurlahdentien suunnalla koulujen loma-aikoina, koska silloin joukkoliikennevuorot eivät kulje.

Kutsuasiointiliikenne tarjoaa asiakkaille kuljetuspalvelun kotipihasta asiointipaikkaan ja takaisin kotiin, ja matkustaja maksaa matkansa Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen lippuhinnoittelun mukaisesti.

Periaatteena kutsujoukkoliikenteen järjestämisessä on, että sen avulla saadaan turvattua liikennepalvelut myös harvaan asutuille alueille, joilla säännöllistä joukkoliikenneyhteyttä ei ole. Normaalikäytännön mukaisesti alueilla, joilla vakioreitin mukaisia joukkoliikennepalveluita tuotetaan, matkustajat hakeutuvat itse joukkoliikennereitin varrelle noustakseen autoon. Someen seudun kyläseura ry:n mukaan valtaosa Suurlahdentien alueen palvelukyydin käyttäjistä asuu 1-3 kilometrin etäisyydellä Suurlahdentiestä ja joukkoliikenneyhteydestä.

Esitetyt arviot kutsuasiointipalvelun käyttäjämääristä Suurlahdentien alueella ovat vaihdelleet muutamasta käyttäjästä noin kymmeneen käyttäjään. Vuonna 2019 koulujen loma-aikoina toteutettujen kutsuasiointipalveluiden käyttäjämäärä Suurlahdentien alueella oli 2-4 asiakasta / viikko. Vuonna 2018 kutsuliikennepalvelun toimiessa myös koulujen lukuvuoden aikana, oli palvelulla käyttäjiä 2-5 asiakasta / viikko. Vuoden 2019 aikana Suurlahdentien alueen asukkaat eivät juurikaan käyttäneet Suurlahdentietä pitkin kulkevaa joukkoliikenteen linja-autoa, vaan palvelun käyttö muiden kuin koululaisten osalta on jäänyt hyvin vähäiseksi. Toisaalta myöskään erillisten sote-kuljetusten määrän alueella ei ole havaittu vuoden 2019 tai alkuvuoden 2020 aikana lisääntyvän aiempiin vuosiin verrattuna. 

Mikäli Suurlahdentie avataan ympärivuotisen kutsuasiointiliikenteen piiriin, arvioidaan kustannusten nousevan nykytasosta noin 4000 euroa/vuosi. Asiassa on kuitenkin ensisijaisesti kyse Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalveluiden palvelutason määrittelystä ja siitä tarjotaanko vastaava palvelutaso myös muille alueille. Tällöin kustannusvaikutus voi nousta merkittäväksi, koska Mikkelin alueella on paljon harvaan asuttuja seutuja, jotka kuuluvat joukkoliikennepalveluiden piiriin, mutta joissa ei ole erillistä kutsuasiointiliikennettä.

Joukkoliikennepalveluiden tehtävänä on arvioida palveluita kokonaisuuksina, ei yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on arvioida omaan toimialaansa liittyvät palvelutarpeet asiakaskohtaisesti ja järjestää niitä palveluita, joilla turvataan esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja iäkkäiden asukkaiden kuljetuspalvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Suurlahdentielle ei avata nykyisten joukkoliikennepalvelujen lisäksi erillistä kutsuasiointiliikennettä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy Kaupunkiympäristölautakunnan 28.1.2020 tekemän äänestyspäätöksen 10 – 2, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Suurlahdentien ympäristössä on potentiaalisia kutsuliikennepalvelun käyttäjä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2-3 km. Kustannuslisäys palvelun palauttamiselle on vuodessa noin 4000 euroa, jonka hyöty ja käyttöaste harkitaan uudestaan 2021 talousarvion yhteydessä. 

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunkiympäristölautakunnan tulee tehdä kokonaisselvitys kutsuliikenteen palveluverkosta vuoden 2021 talousarvion yhteydessä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän täydennetystä esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Soile Kuitunen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Jukka Pöyry, Mali Soininen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen) ja 2 ei ääntä (Kirsi Olkkonen, Jarno Strengell). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että logistiikkapäällikkö Janne Skott selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, Ristiinan aluejohtokunta, Kyytineuvo/Janne Skott

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat