Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Yhteistoimintamenettelyn päättyminen Mikkelin kaupungin Essoteen siirtyneen henkilöstön osalta 31.12.2016

MliDno-2016-1445

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on hyväksynyt valtuuston kokouksessa 28.9.2015 § 86  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen. Päätöksen mukaan Mikkelin kaupunki siirtää liikkeenluovutuksella sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja)  Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien. Päätöksen osana kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilökunta siirtyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tai sen osoittaman tukipalveluja tuottavan yhteisön palvelukseen 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksella.

Ennen edellä mainitun asian ratkaisemista työnantajan tulee neuvotella yhteistoimintalain 5 § mukaan yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistoimintalain 14 § tarkoitetussa yhteistoimintaelimessä. Neuvotteluesitys pääsopijajärjestöjen edustajille on lähetetty 10.6.2016 asian käsittelemiseksi Mikkelin kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 21.6.2016.

Lisäksi Mikkelin kaupungin yhteistyötoimikunnassa on käsitelty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskuntayhtymän perustamista ja henkilöstövaikutuksia kokouksessa 21.9.2015 § 5 ja henkilöstön siirtoa vakanssitasolla 14.1.2016 § 5. Henkilöstön edustajat osallistuvat laajalti toiminnan aloittamista valmistelevien työryhmien toimintaan. Lisäksi siirtymäkauden yhteistyötoimikunnassa on edustajat jokaisen kunnan jokaisesta pääsopijajärjestöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Hyväksytään yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen 21.6.2016 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilöstön siirtämiseksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien liikkeenluovutuksen periaattein.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin YT-neuvottelukunta käsitellyt kokoukissaan 21.6.2016 § 4 ja 18.1.2017 § 6 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilöstön siirtämistä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien. Siirtyvän henkilöstön on lueteltu 1.1.2017 voimassa olevan palvelussuhteen luonteen, nimikkeiden ja tehtävänhoitajien osalta konsernipalveluista, kasvatus- ja opetuslautakunnasta, sosiaali- ja terveystoimen johtamisen tukipalveluista, - sosiaalipalveluista, - terveyspalveluista ja vammais- ja vanhuspalveluista.

Perussopimuksen § 29 (henkilöstön siirto) mukaisesti Mikkelin kaupunki luovutti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Essote) toimialaan kuuluvien tehtäviin liittyvä henkilöstön kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien henkilöstön siirtosopimuksen mukaisesti. Henkilöstö siirtyy Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n ja Viranhaltijalain 5 luvun 25 §:n mukaisesti liikkeen luovutuksen periaatteilla. Liikkeen luovutus kuuluu yhteistoimintamenettelyn piiriin, koska sillä on henkilöstön asemaan vaikuttavia muutoksia (Yhteistoimintalaki 449/2007).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että se katsoisi YT-neuvottelut päättyneeksi 31.12.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilöstön Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 siirtämisen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet

Käsitellyt asiat