Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tartu! Asiakasprosessin kehittämishanke 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleille

MliDno-2017-161

Kuvaus

Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama työllisyydenhoidon hanke ajalle 1.1.2017-31.12.2018. Hankkeen toteuttajia ovat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit sekä Kangasniemen kunta. Hankkeen hallinnointi on Mikkelin kaupungilla. Hankkeen henkilöstömäärä Mikkelissä on 3 henkilöä (projektipäällikkö ja 2 projektityöntekijää). Tarvittava resurssi katetaan nykyisestä työllisyyspalvelujen henkilökunnasta. Muu hankkeen resurssi toteutetaan muiden toteuttajakuntien toimesta.

Hankkeen tavoitteena on asiakasprossien kehittäminen 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleille. Hanke huomioi myös nuoret ammatillisen tutkinnon saaneet, joiden työttömyys on kestänyt ohjaaminen 6 kuukautta valmistumisen jälkeen. Pitkäaikaistyöttömyyteen vaikutetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeen toiminnoilla vaikutetaan kunnan työmarkkinatukeen sekä työttömien pysymiseen työmarkkinoilla.

Hankkeen toisena päätavoitteena on vaikuttaa vuoden 2019 toteutettavaan maakuntauudistukseen. Hankkeen kautta annetaan toteuttajakunnille sekä muille Etelä-Savon maakunnille toimenpide-ehdotuksia maakuntauudistusvalmisteluun. Näkökulma on kuntien työllisyydenhoidon toteuttaminen.

Kehittämishankkeen talous 2017-2018

Koko hankkeen kustannukset ovat  yhteensä, 650 040 euroa/2 vuotta

ESR:n ja valtion rahoitus (70 %), 455 028 euroa/2 vuotta

Kuntien omarahoitus (30 %), 195 012 euroa/2 vuotta

Jokaisella hanketoteuttajalla (osaprojektilla) on kustannusarvio ja sen mukainen rahoituspäätös. Mikkelin osaprojektin kustannukset vuodelle 2017 ovat:

Hankkeen kustannukset, 161 100 euroa

ESR:n ja valtion rahoitus (70%), 112 770 euroa

Kaupungin omarahoitus (30%), 48 330 euroa

Vuoden 2018 kustannukset ovat Mikkelin osaprojektissa suuruudeltaan samat ja ne käsitellään talousarviovalmistelussa.

Projektin henkilökunnan palkkaaminen nykyisestä henkilöstöstä säästää työllisyyspalvelujen palkkakuluja vastaavalla prosenttiosuudella.  Säästövaikutus (netto) on arvioitu n. 96 000 euroa/vuosi.

Hankkeen ohjausryhmä 2017-2018

Mikkelin kaupungin työllisyysjaos käsitteli hanketta kokouksessaan 23.1.2017. Hankkeen ohjausryhmään nimettiin Mikkelin kaupungilta palvelupäällikkö Pekka Patama ja varajäseneksi kaupunginvaltuuston edustaja Markku Turkia.

Hankepäätös on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Tartu! –hankkeen edellä mainitut toiminnot ja siihen kuuluvat kustannukset.

Vuoden 2017 kustannukset katetaan lisätalousarviona ja samalla huomioidaan vaikutukset työllisyyspalvelujen jo tehtyyn talousarvioon.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa hanketta varten tulojen että menojen osalta seuraavan talousseurannan yhteydessä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Työllisyyspalvelut/Pekka Patama, Talouspalvelut/Tiina Viskari, Savonlinnan kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kangasniemen kunta

Käsitellyt asiat