Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

 • Suomenniemen aluejohtokunta 13.12.2016
 • Maaseutu- ja tielautakunta 24.1.2017
 • Ympäristölautakunta 25.1.2017
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 25.1.2017
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2017
 • Rakennuslautakunta 26.1.2017
 • Teknisen lautakunnan jaosto 26.1.2017
 • Vesiliikelaitoksen johtokunta 26.1.2017

Saatavien poistot ja asiakasmaksuasiat 2016, talouspäätökset (eri hallintokunnat), hallintojohtaja:

 • 14.11.2016 § 54
 • 22.12.2016 § 62

 Saatavien poistot ja asiakasmaksuasiat 2017, talouspäätökset (eri hallintokunnat), hallintojohtaja:

 • 20.1.2017 § 1

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat