Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Mikkelipuistoyhdistys ry:n ja Mikkelin kaupungin välinen palvelusopimus v. 2016

MliDno-2016-417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Mikkelipuiston välillä on ollut palvelusopimus vuodesta 2012. Sopimusta on päivitetty vuosittain.

Vuonna 2015 palvelusopimuksen arvo on 90.000 euroa (+ alv 24%). Kaupunginhallituksen järjestöavustuksista on myönnetty 45.000 euroa. Loppuosa 45.000 euroa esitetään maksettavaksi kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Mikkelipuistoyhdistys ry:n ja Mikkelin kaupungin välinen palvelusopimus vuosille 2016-2020 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ovat liitteenä. Sopimuksen tavoitteena on osaltaan turvata puistoalueen hoitoa, sekä mallipuutarhojen kehitys- ja myyntityön jatkuvuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Mikkelipuistoyhdistys ry:n palvelusopimuksen vuosille 2016-2020. Vuoden 2016 kustannukset maksetaan kaupunginhaliltuksen avustuksita (45.000 euroa) ja kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta (45.000 euroa).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa, Juha Vuori ja Kirsi Olkkonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 15.2.2016 § 65 päättänyt hyväksyä Mikkelipuistoyhdistys ry:n palvelusopimuksen vuosille 2016-2020.

Mikkelipuistoyhdistys ry on aloittanut uuden palvelurakennuksen rakentamisen vuonna 2016. Valmistuvat tilat mahdollistavat jäsenyritysten järjestää kokous- näyttely- ja esittelytilaisuuksia ja antavat kävijöille mahdollisuuden viihtyä Mikkelipuistossa pidempään. Mikkelipuistoyhdistys ry on esittänyt kaupungille oman palvelutarjonnan laajentamista niin, että

  • Mikkelin kaupungilla on mahdollisuus pitää uudessa palvelurakennuksessa viisi tilaisuutta kauden aikana
  • Mikkelipuisto toimii tarvittaessa kaupunkialisille ja vapaa-ajan asukkaille tarjottavien palveluiden esittelypaikana
  • Mikkelipuisto tarjoaa koululaisryhmille puitteet mm. biologian opiskeluun
  • Mikkelipuisto on osa Mikkeliin hyvinvoinnin kokonaisuutta ja paikka tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen liikuntatarjontaan (esimerkiksi 2017 koululiikuntaliiton vesisankarit-tapahtuma)
  • Mikkelipuisto osana Kaihun aluetta tarjoaa talvitapahtumille ja – harrastuksille puitteet
  • Mikkelipuisto kehittää aluetta monipuoliseksi vapaa-ajanviettopaikaksi kaupunkilaisille.

Samalla Mikkelipuistoyhdistys ry on esittänyt, että sopimushintaa korotetaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (v. 2017-2019) 30.000 eurolla (+alv 24 %) eli sopimussumma ko. ajanjaksolla on yhteensä 120.000 euroa (+alv 24 %). Kumppanuussopimuksen sopimussumma on aikaisempina vuosina maksettu kaupunginhaliltuksen avustuksista ja kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta, mutta tässä yhteydessä esitetään käytäntöä muutettavaksi niin, että sopimussumma maksetaan kokonaisuudessaan käyttövarausmäärärahasta.

Tarkennettu sopimus on liitteenä. Mikkelipuisto ry:n tilinpäätöstiedot vuodelta 2015 on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Mikkelipuistoyhdistys ry:n tarkennetun palvelusopimuksen vuosille 2016-2020 ja samalla päättää, että kustannukset maksetaan kokonaisuudessaan kaupunginhaliltuksen käyttövarausmäärärahasta

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Juha Vuori, Armi Salo-Oksa ja Kirsi Olkkonen ilmoittivat olensa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

 

 

 

Tiedoksi

Mikkelipuistoyhdistys ry, talouspalvelut

Käsitellyt asiat