Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Mahdollisuus hakea Mikkelin kaupungille perintöä

MliDno-2016-1982

Kuvaus

Kaupungille on toimitettu perukirja. Perukirjan mukaan perinnön jättäjällä ei ole perijöitä, joten omaisuus menee valtiolle ja perinnönjättäjän asuinkunnalle. Kaupungilta on pyydetty perinnön käyttämiseen liittyvä esitys. Esitys tuli toimittaa valtionkonttorille 6.2.2017 mennessä.

Valtiokonttorille on tehty esitys 1.2.2017. Mahdollisesti saatavan perintöön kuuluu kiinteistöjä, jotka tulee realisoida. Myyntiin liittyvät toimenpiteet hoidetaan kaupungin hankintapalveluissa kokonaisuudessaan.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Asiaa selostetaan tarvittaessa tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi valtiokonttorille lähetetyn hakemuksen perinnön käyttämisestä. Mahdollisesti saatavan perinnön käsittely tulee tehdä valtiokonttorin päätöksen edellyttämällä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Airas, Jukka Savolainen, Virpi Siekkinen

Käsitellyt asiat