Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kuntavaalit 2017, vaalien ulkomainonta

MliDno-2016-2073

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungissa on ollut jo useiden vuosien ajan käytäntö, että kaupunki rakentaa vaalimainoskehikot, joihin puolueet ja muut ehdokasasettajat ovat saaneet laittaa mainoksensa. Tämä päätös vaalimainoskehikoiden rakentamisesta ja laittamisesta niille osoitetuille paikoille kaupungin toimesta on perustunut siihen, että vaalimainoksia sijoitetaan vain kaupungin rakentamiin mainoskehikkoihin ja niille osoitetuille paikoille.

Vaalilain 56 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Tätä on tulkittu niin, että mainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Aikaisemmissa vaaleissa on ehdokkaita asettaneille annettu kustakin kehikosta aina kaksi osaa, koska ehdokasasettajia tulee kohdella vaalimainospaikkojen jaossa tasavertaisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. 

Mikkelin kaupungissa vaalimainoskehikoita on ollut yhteensä 20 kpl. Vaalimainoskehikoiden paikat on sijoitettu pääasiassa keskusta-alueelle (11 kpl) sekä Rantakylään, Otavaan ja Anttolaan kuhunkin yksi kehikko sekä Ristiinaan, Suomenniemelle ja Haukivuorelle kaksi kehikkoa.

Kaupunki varaa vaaleissa omaan käyttöönsä kaksi (2) mainospaikkaa, joissa ilmoitetaan mm. äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista.

Kartta vaalimainoskehikoiden sijoittelusta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa puolueille

  • että ulkomainonta voidaan aloittaa aikaisintaan 22.3.2017
  • että vaalimainosten pohjat ovat noudettavissa 15.3.2017 alkaen
  • ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Liikenneviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,
  •  kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
  • ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja jokaiselta puolueelta ja valitsijayhdistykseltä edellytetään kirjallinen ilmoitus kaupungin kansliaan vaalimainospaikkojen tarpeesta (2, 1 vai 0  paikkaa) perjantaihin 3.3.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ehdokkaita asettaneet puolueet, keskusvaalilautakunta, kansliapalvelut, tekninen toimi/kaupunkisuunnittelu, Merja Airas

Käsitellyt asiat