Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kumppanuussopimukset Mikkelin musiikkijuhliin, Vaakunaralliin, St Michel raveihin ja Jurassic Rockiin liittyen

MliDno-2017-304

Kuvaus

Vuoden 2017 talousarvioon sisältyy kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia ja käyttövarausmäärärahaa varten yhteensä 792.000 euron määräraha. Tarkat määrärahat vahvistetaan kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmassa helmikuussa 2017. Osa avustuksista liittyy pysyväisluonteisiin toimintoihin ja jokavuotisiin tapahtumiin Mikkelissä ja näitä avustuksia esitetään tässä yhteydessä muutettaviksi kumppanuussopimuksiksi. Kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia on myönnetty vuosittain Mikkelin Urheiluautoilijat ry:lle Vaakunaralliin, Mikta Oy:lle Jurassic Rockiin sekä Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:lle Musiikkijuhliin. Lisäksi Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa on tehty vuosittain kumppanuussopimus St Michel -raveihin liittyen, mikä sopimussumma on maksettu kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Edellä mainittuihin tapahtumiin on myönnetty avustuksia ja tehty kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa vuosien 2013-2016 aikana seuraavasti:

 

2013

2014

2015

2016

Musiikkijuhlat

100.000

100.000

100.000

100.000

Vaakunaralli

10.000

16.000

20.000

20.000

Jurassic Rock

10.000

20.000

22.000

20.000

St Michel-ravit

1 e/kävijä

1 e/kävijä

1 e/kävijä

1 e/kävijä

 

Kaikkien ko. toimijoiden kanssa on käyty neuvotteluja toimintatavan muutoksesta siten, ettei kaupunki enää myöntäisi avustuksia vaan tekisi jokaisen toimijan kanssa erillisen kahden vuoden kumppanuussopimuksen. Sopimussumman vastineeksi kaupunki saisi näkyvyyttä oman markkinointinsa parantamiseksi. Kussakin kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin näkyvyys kyseisessä tapahtumassa.

Mikkelin kaupunki on Musiikkijuhlille myönnetyn toiminta-avustuksen lisäksi ostanut kutsuvierastilaisuuteen lippuja (200 kpl) noin 15.000 eurolla sekä juhlaviikkoon liittyen maksanut Mikkelin Mikaeli Oy:n tilavuokria noin 6.000-9.000 eurolla/vuosi. Edelleen kaupunki on osoittanut osan yhden työntekijän työpanoksesta Musiikkijuhlien valmisteluun ja toteuttamiseen. Musiikkijuhlat on valtakunnallinen ja kansainvälinen tapahtuma, jossa kävijämäärä on viime vuosina ollut vajaa 4.000 henkilöä. Musiikkijuhlien ja kaupungin välisissä sopimusneuvotteluissa on lähdetty siitä, että jatkossa kaupungin kokonaistaloudellinen panostus on pienempi kuin aikaisempina vuosina ja samalla yhdistys organisoi oman toimintansa uudella tavalla.

Mikkelin Ravirata Oy:n, Mikta Oy:n ja Mikkelin Urheiluautoilijat ry:n myönnetyt avustus- ja sopimussummat ovat olleet viime vuosina suunnilleen samansuuruisia. Kaikki tapahtumat ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Tapahtumisen kävijämäärät ovat viime vuosina olleet seuraavat: St Michel -ravit noin 20.000, Jurassic Rock 15.000-20.000 ja Vaakuna-ralli 10.000-12.000. Jokaiselle tapahtumalle esitetään saman suuruista kumppanuussummaa.

Sopimusluonnoksista, jotka ovat liitteinä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot. Kaikkien yhdistysten ja osakeyhtiöiden viimeisimmät tilinpäätöstiedot on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kumppanuussopimukset Mikkelin Musiikkijuhlien kannastusyhdistyksen, Mikkelin Ravirata Oy:n, Mikta Oy:n ja Mikkelin Urheiluautoilijat ry:n kanssa vuosille 2017-2018 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään niihin vähäisiä muutoksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jussi Marttinen esitti Jaakko Väänäsen kannattamana Musiikkijuhlien sopimussummaksi 80.000 euroa esitetyn 120.000 euron sijaan. Edelleen Outi Kauria esitti Veli Liikasen ja Petri Pekosen kannattamana Musiikkijuhlien sopimussummaksi 100.000 euroa esitetyn 120.000 euron sijaan.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään Outi Kaurian ja Jussi Marttisen esityksistä. Ne jotka kannattavat Outi Kaurian esitystä, äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 kyllä ääntä (Raine Lehkonen, Arto Seppälä, Hannu Kilkki, Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Petri Pekonen, Outi Kauria, Seija Kuikka), 3 ei ääntä (Vesa Himanen, Jussi Marttinen, Jaakko Väänänen) ja 4 tyhjää ääntä (Juha Vuori, Olli Nepponen, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen).

Puheenjohtaja totesi, että Outi Kaurian esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän esitystä vastaan siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Outi Kaurian esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 kyllä ääntä (Olli Nepponen, Juha Vuori, Arto Seppälä, Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa), 10 ei ääntä (Seija Kuikka, Outi Kauria, Raine Lehkonen, Veli Liikanen, Petri Pekonen, Jussi Marttinen, Hannu Kilkki, Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Jaana Vartiainen). Puheenjohtaja totesi, että Outi Kaurian esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Petri Pekonen esitti Jussi Marttisen kannattamana Vaakunarallin sopimussummaksi 25.000 euroa esitetyn 20.000 euron sijaan. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 kyllä ääntä (Arto Seppälä, Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Seija Kuikka, Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Vesa Himanen, Juha Vuori), 5 ei ääntä (Hannu Kilkki, Petri Pekonen, Jaana Vartiainen, Outi Kauria, Jussi Marttinen) ja yksi tyhjä ääni (Jaakko Väänänen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Jussi Marttinen esitti St Michel ravien sopimussummaksi 30.000 euroa 20.000 euron sijaan. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 8 kpl 53%

  Raine Lehkonen, Arto Seppälä, Hannu Kilkki, Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Petri Pekonen, Outi Kauria, Seija Kuikka

 • Ei 3 kpl 20%

  Vesa Himanen, Jussi Marttinen, Jaakko Väänänen

 • Tyhjä 4 kpl 27%

  Juha Vuori, Olli Nepponen, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen

 • Kyllä 5 kpl 31%

  Olli Nepponen, Juha Vuori, Arto Seppälä, Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa

 • Ei 10 kpl 63%

  Seija Kuikka, Outi Kauria, Raine Lehkonen, Veli Liikanen, Petri Pekonen, Jussi Marttinen, Hannu Kilkki, Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Jaana Vartiainen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

   

 • Kyllä 9 kpl 60%

  Arto Seppälä, Sari Teittinen, Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Seija Kuikka, Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Vesa Himanen, Juha Vuori

 • Ei 5 kpl 33%

  Hannu Kilkki, Petri Pekonen, Jaana Vartiainen, Outi Kauria, Jussi Marttinen

 • Tyhjä 1 kpl 7%

  Jaakko Väänänen

Tiedoksi

Mikkelin Musiikkijuhlien kannastusyhdistys, Mikkelin Ravirata Oy, Mikta Oy ja Mikkelin Urheiluautoilijat ry, talouspalvelut

Käsitellyt asiat