Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kaupunginjohtajan työn arviointi

MliDno-2015-347

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Edelleen sopimukseen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu arviointikysely. Erityisesti arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta, johtajan osaamista, vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, palvelukykyisyyttä ja kunnan kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on jakanut arviointikyselyn kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille tammikuussa 2017.  Kaupunginjohtaja Timo Halonen ja kaupunginhallitus ovat käyneet keskustelun kyselyyn annettujen vastausten pohjalta. Keskustelun perusteella johtajasopimukseen lisätään liite kaupunginjohtajan vuoden 2017 tavoitteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seija Kuikka, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, seija.kuikka@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun ja päättää, että johtajasopimukseen lisätään liite kaupunginjohtajan vuoden 2017 tavoitteista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että  tämän pykälän esittelijänä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka.


Käsitellyt asiat