Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-avustushakemukset vuodelle 2017

MliDno-2016-1786

Kuvaus

Mikkelin kaupungin avustukset vuodelle 2017 olivat julkisella kuulutuksella haettavana 31.10.2016 mennessä.

Vuoden 2017 talousarvioon sisältyy kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia ja käyttövarausmäärärahaa varten yhteensä 792.000 euron määräraha.Tarkat määrärahat vahvistetaan kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmassa helmikuussa 2017. Kaupunginhallitukselta haettiin erilaisia avustuksia ja kumppanuuksia yhteensä 784.900 euron edestä. Osa avustuksista liittyy pysyväisluonteisiin toimintoihin ja jokavuotisiin tapahtumiin Mikkelissä ja näitä avustuksia esitetään tässä yhteydessä muutettaviksi kumppanuussopimuksiksi sekä käsiteltäväksi erillisessä pykälässä. 

Avustusten myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on tilinpäätöstietojen tai muiden vastaavien taloustietojen toimittaminen sekä se, että avustuksensaaja ei ole saanut avustusta muualta Mikkelin kaupungilta.

Toivon Kammari ry on hakenut kaupungilta 49.500 euron avustusta työntekijän palkkaukseen. Yhdistys haki ensimmäistä kertaa työllisyyden hoitoon avustusta vuodelle 2015. Aikaisemmin avustus (6.000 euroa) myönnettiin sosiaali- ja terveystoimesta. Yhdistys toteuttaa pieneltä osin työllisyydenhoidon perusperiaatteita. Työllisyyden hoidon näkökulmasta yhdistyksellä ei ole sellaista ohjaus- tai valmennusresurssia, jota esim. kehittämiskumppanuussopimuksella haetaan. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017 keskittyy pääosin sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin. Yhdistyksen fokus on ennaltaehkäisy ja kohteena ovat lapsiperheet ja syrjäytyneet, joten avustusta ei myönnettä kaupungin avustuksista vaan hakemus siirretään Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ratkaistavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2017 avustuksista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen Työväen Näyttämöpäivien osalta ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat