Kaupunginhallitus, kokous 6.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus -hankkeen kuntarahoitus 2017

MliDno-2016-1458

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus on kokouksessaan 16.6.2015 § 133 tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen Mikkelin ammattikorkeakoulun hakemalle Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus –hankkeelle. Hankkeen osatoteuttajana on Mikkelissä sijaitseva Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus.

Hankkeen tarkoituksena on perustaa Mikkeliin Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Kaksivuotinen hanke on keskuksen perustamisen ensimmäinen vaihe. Hanke pohjautuu Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) ja Helsingin yliopiston Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimusja kehittämiskeskus tukee sekä toimijoiden tavoitteita että Etelä-Savon maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategiaa. Perustettava keskus on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä edustaen digitaalista kärkiosaamista maakunnassa.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus syventää osaamista digitaalisessa tiedon hallinnassa ja säilyttämisessä. Hankkeessa on kaksi tutkimusaluetta:

  1. datasta tiedoksi ja tieto käyttöön sekä
  2. digitaalisen säilyttämisen menetelmät ja välineet. Lisäksi hankkeeseen kuuluu olennaisesti
  3. verkosto- ja kumppaniyhteistyö.

Mamk toteuttaa kaikkia kolmea kokonaisuutta. Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus osallistuu ensimmäiseen tutkimusalueeseen ja verkostoyhteistyöhön.

Hankkeen kokonaiskustannus (Kansalliskirjaston toteuttama osahanke) 519. 608 €. Hankkeen kesto 1.5.2015-30.4.2017

Kuntarahoitustarve vuodelle 2017 yht. 13.494 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2017 vastuuyksiköltä 140214154, tili 447100

Kansalliskirjaston / Digitointi- ja konservointikeskuksen hankkeet

  • Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus, enintään 13.494 €

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus / Minna Kaukonen

Käsitellyt asiat