Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Otavian vuoden 2016 valtionosuuksia koskevasta valituksesta

MliDno-2016-90

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Korkein hallinto-oikeus on 9.1.2019 päivätyllä vastaselityspyynnöllä varannut Mikkellin kaupungille tilaisuuden antaa vastaselitys opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon ja liitteiden johdosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut lausunnon koskien Mikkelin kaupungin tekemää valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 18/0225/3, jolla Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Mikkelin kaupungin valituksen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä dnro OKM/53/221/2015 (Otavan opiston opiskelijamäärien oikaisu 2016).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan vastaselityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiassa Dnro 5251/2/18.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Korkein hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.