Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2019

MliDno-2019-117

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kokonaan omistama Mikkelin Matkailu Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen tiistaina 29.1.2019. Yhtiökokouksessa on päätettävänä Mikkelin Matkailu Oy:n ja Mikkelipuistoyhdistys ry:n välisen sopimuksen hyväksyminen sekä Mikkelin Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen. Yhtiökokouksessa käsiteltävien sopimusten luonnokset sekä esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta ovat tämän päätöksen oheismateriaalina.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valitsee kokousedustajan Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä antaa edustajalle ohjeistuksen kokousta varten.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia jää pöydälle ja asiaan palataan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.2.2019.  Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Riihelän esittelyn jälkeen Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Matkailu Oy;n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valitsee kokousedustajan Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä antaa edustajalle ohjeistuksen kokousta varten.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus antaa omistajaohjeeksi Mikkelin Matkailu Oy:lle olla toteuttamatta toiminnan laajentamista Mikkelipuistoyhdistys ry:n osalta.

Lisäksi Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen kannattamana, että Mikkelin Matkailu Oy:lle annetaan ohjeeksi

 • Mikkelin Matkailu Oy ottaa Mikkelipuistoyhdistyksen ry:n vastuut / velat vastattavaksi
 • Mikkelin Matkailu Oy saneeraa ja ulkoistaa siirtyvät liiketoiminnat
 • Mikkelin Matkailu Oy pyörittää ja kehittää puistoalueet ja tapahtumia
 • kaupunki sitoutuu limiittiluottoon / pääomittamiseen Mikkeli Matkailu Oy:lle, noin 350.000 - 400.00 tuhatta euroa
 • koska Mikkelipuisto on olennainen osa Mikkelin matkailun ja mainekuvan kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta.


Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jyrki Koivikon muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jaakko Väänänen, Markku Aholainen, Jarno Strengell, Minna Pöntinen), 4 ei ääntä (Jyrki Koivikko, Mali Soinen, Olli Miettinen, Liisa Ahonen) ja 1 poissa (Soile Kuitunen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jyrki Koivikko, Mali Soininen ja Olli Miettinen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Kokousedustajaksi nimettiin hallintojohtaja Ari Liikanen ja ohjeeksi annettiin hyväksyä yhtiöjärjestysmuutos.

Merkitään, että Mikkelipuistoyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Heidi Kelho ja Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen (Mikkelipuistoyhdistys edellinen toiminnanjohtaja) ja Juha Vuori (Mikkelipuistoyhdistys ry:n hallituksen varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Kirsi Olkkosen tilalle tuli varajäsen Jaakko Väänänen ja Juha Vuoren tilalle varajäsen Mali Soininen.

Merkitään, että esittelyjen jälkeen Jouni Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira (Mikkeli Matkailu Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 14.15 - 14.30.

 

Eriävä mielipide

 • Me allekirjoittaneet jätämme eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen §51 päätökseen.
  Emme hyväksy päätöstä jättää hyödyntämättä Mikkeli Matkailu Oy:n roolia ja vahvuuksia Mikkelin Puiston toimintojen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Mikkelin Matkailu Oy:llä on mahdollisuus edistää Mikkelin Puiston monipuolista kehittämistä ja samalla nostaa Mikkelin kaupungin ja seutukunnan mainetta ja vahvuutta matkailukohteena. Samalla myös Mikkelin Matkailun rooli vahvistuu ja sillä on hyvä mahdollisuus nostaa matkailussa myös Mikken ja Miksein rooleja. Mikkelin Matkailun rooliin emme kuitenkaan katso kuuluvan tulevaisuudessa ravintolatoiminnan harrastamisen.

  Jyrki Koivikko             Mali Soininen             Olli Miettinen


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.