Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus ja siihen liittyvien palveluiden 2016 – 2020 puitesopimukseen

MliDno-2019-357

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama yhteishankintayksikkö. KL-Kuntahankinnat järjestää kilpailutuksia, huolehtii puite- ja hankintasopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta ja markkinoinnista asiakkaillensa yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. Asiakkaat voivat hankkia Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluita KL- Kuntahankintojen tekemien sopimusten perusteella järjestämättä erillistä omaa tarjouskilpailua. KL-Kuntahankinnat Oy ei veloita asiakkaitaan palveluistaan.

KL-Kuntahankinnat Oy on valinnut 3 Step IT Oy:n irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksen sopimustoimittajaksi nelivuotiselle sopimuskaudelle 2016-2020. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa irtaimiston hankintaa julkisella sektorilla. Kuntaorganisaatiot voivat liittyä sopimukseen ilman omaa kilpailutusta. Sopimuksen mukaista rahoitusta voidaan käyttää irtainhankintojen rahoittamiseen.

Leasingvuokraus mahdollistaa eri toimialojen aikaisempaa nopeamman reagoinnin joko toimintaympäristön muutoksiin, kuten maakunta- ja sote-uudistukseen tai uusimpien vaatimusten ripeän täytäntöönpanon, kuten oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen.

Sopimus mahdollistaa myös jo olemassa olevan kaluston myynnin leasingyhtiölle ja takaisinvuokrauksen. Tällöin 3 Step IT Oy maksaa asiakkaalle eli kaupungille kalustosta yhteisesti sovitun ostosumman ja tämän jälkeen kaupunki maksaa laitteista vuokraa 3 Step IT Oy:lle. Vuokraus helpottaa mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen aiheuttamia käytännön toimenpiteitä, koska vuokraus mahdollistaa tehdyn leasingsopimuksen siirrot toiselle organisaatiolle.

Sopimus on puitesopimus eikä edellytä leasingrahoituksen käyttämistä, mutta antaa siihen tarvittaessa mahdollisuuden. Sopimukset sisältävät pelkästään hankintojen rahoituksen. Hankinnat kaupunki tekee normaaliin tapaan ja valitsee toimittajan omien valintakriteerien mukaan.  Kyseessä on jatkuvien hankintojen sopimusmalli, jossa yksittäiset hankinnat saadaan helposti liitettyä samalle sopimukselle rahoituksen piiriin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki liittyy KL-Kuntahankkinat Oy:n puitesopimukseen ja ryhtyy tarvittaessa käyttämään irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitusta sekä siihen liittyviä palveluja. Hankintapalvelut valtuutetaan sopimaan tarkemmin sopimuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä ja hankintapäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan liittymissopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Tiedoksi

talouspalvelut, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.