Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kaupunginvaltuuston kokouksen 10.12.2018 täytäntöönpanot

MliDno-2018-550

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 145
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu 1.1.-30.6.2019
Hyväksyttiin

§ 146
Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, yleishallintotiimi/Anja Kotilainen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 147
Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikarin lakkauttaminen ja siirtäminen Rantakylän päiväkodin ryhmäksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Heidi Juuti, Pirjo Laakso-Vartiainen

§ 148
Ihastjärven koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Jari Jalkanen, Janne Syrjäläinen, koulun neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

§ 149
Rahulan koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Sairilan kouluun
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Olli Manninen, koulun neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri

§ 150
Lisämäärärahaesitys määräalan ostamiseen tilasta 491-417-3-204
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Keijo ja Tapani Marttinen, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Hannu Peltomaa, Jukka Piispa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 151
Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 152
Henkilöstösuunnitelma 2019-2022
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Henkilöstöpalvelut

§ 153
Talousarvio vuonna 2019
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Talouspalvelut

§ 154
Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen

§ 155
Pro Mikkeli -mitalin luovutus

§ 156
Valtuutettu Minna Pöntisen huomioiminen

§ 157
Valtuustoaloite kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisestä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 14.1.2019 § 13

§ 158
Valtuustoaloite: Kaupungin kiinteistöjen vuokrajärjestelmän uudistaminen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 14.1.2019 § 12

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.