Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 17.1.2019
   
 • Vaalijalan ky
  - hallituksen pöytäkirja 23.1.2019
   
 • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.1.2019

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin, että Mikkelin torilla järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 Toxi Triage –harjoitus, jossa harjoitellaan moniviranomaisyhteistyönä myrkkykaasuvuodon varalle. Harjoitus on osa suurempaa kansainvälistä hanketta. Paikallisena operatiivisena toimijana harjoituksessa toimii Etelä-Savon Pelastuslaitos yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.  

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.