Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Brändikirjan hyväksyminen

MliDno-2018-999

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi
Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin brändimäärittelyjä on hiottu kesän 2018 aikana. Brändimäärittelyt sisältävät Mikkelin brändikartan (brändin ydin, persoona, arvomaailma, menestystekijät ja brändin vetovoima), Mikkelin tarinan ja Mikkelin hissipuheen. Nämä brändimäärittelyt toimivat pohjamateriaalina Mikkelin kaupungin brändikäsikirjalle, jota tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa syksyllä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt pohjaksi Mikkelin kaupungin brändikäsikirjalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että markkinointisuunnittelija Emmi Eronen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö, heidi.hanninen@mikkeli.fi
  • Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen hyväksymät brändimäärittelyt (3.9.2018, §315)  ovat pohjana brändikirjalle.  Brändikirja sisältää hyväksyttyjen brändimäärittelyjen lisäksi Mikkelin äänen, esimerkkiviestejä eri kohderyhmille, linjaukset kuvatyylistä, graafisen ohjeiston sekä esimerkkejä brändi-ilmeen sovellutuksia.

Brändityön aikana on tehty imagokuvaukset, jonka kuvia on hyödynnetty brändikirjassa. Kuvien suunnittelussa on huomioitu kaupungin strategian mukaiset vuoden 2019 painopistealueet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin brändikirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että viestintäpäällikkö Heidi Hänninen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Avidly / Katja Loikkanen, viestintä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.