Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Asia poistettiin esityslistalta

MliDno-2019-117


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.