Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 417 Pro Mikkeli –mitalin saaja 2019

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) 6.1 § 9 kohta