Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Pöntinen ja Pekka Pöyry. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 6.11.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pöyry ja Jukka Pöyry. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.