Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 403 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Mikkelin pitäjän aluejohtokunta 25.9.2019
  • Haukivuoren aluejohtokunta 3.10.2019
  • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia 10.10.2019
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 15.10.2019
  • Kaupunkiympäristölautakunta 15.10.2019
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 16.10.2019
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.