Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 419 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli

- jätevedenpuhdistuslaitoksen investointitilanteesta

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.