Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vanhusneuvoston lausunto 1.10.2019 § 74:  Essoten Omatorin toiminnan tarpeellisuus
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 4.10.2019
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 17.10.2019

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.