Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 415 Eron myöntäminen Arto Seppälälle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

MliDno-2017-1220

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Arto Seppälä anoo eroa konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäviin vedoten.

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoonpano toimikaudella 2019-2021 on seuraava: 

Varsinaiset jäsenet:

 1. Marjalaakso Olli, myynti- ja markkinointijohtaja, HTM, Pj
 2. Salo-Oksa Armi, toimitusjohtaja, yrittäjä
 3. Seppälä Arto, ylitarkastaja, kunnallisneuvos
 4. Leskinen Ulla, pääluottamusmies
 5. Tissari Jenni, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
 6. Kakriainen Markku, insinööri, maakuntaneuvos, 2. VPJ
 7. Kauria Outi, varatuomari, mökkiyrittäjä
 8. Marttinen Jussi, muusikko, 1. VPJ
 9. Saikkonen Jukka, sosionomi


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Soininen Mali, KM, yksikön johtaja, eläkeläinen
 2. Vuori Juha, vanhempi konstaapeli, eläkeläinen
 3. Nieminen Kalle, terveystarkastaja, eläkeläinen
 4. Siiskonen Anni, sairaanhoitaja
 5. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
 6. Kauppi Marja, fysioterapeutti, yrittäjä
 7. Sorasahi Vesa, DI, yrityskonsultti
 8. Heinänen Raimo, yrittäjä
 9. Siitonen Mikko, lehtori

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Arto Seppälälle hänen pyytämänsä eron konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen kannattamana, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee konserni- ja elinvoimajaoston uudeksi jäseneksi Petri Tikkasen. Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.