Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 365 Viinamäen vesiosuuskunnan lainatakaus

MliDno-2016-692

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Viinamäen vesiosuuskunta on 14.12.2004 rekisteröity osuuskunta, jolla on Mikkelin kaupungin Viinamäen alueen ympäristön kiinteistöjä palveleva vesi- ja viemäriverkosto. Osuuskunnalla on yhteensä 75 jäsentä verkostossaan.

Osuuskunnan laajennushankkeen Hintsalanmäen alueella on 14 kiinteistöä/10 taloutta. Hintsalanmäen asuinalue perustettiin Mikkelin maalaiskunnan toimesta 1990- luvun alkuvuosina. Kunta rakensi tiestön ja yhteisen porakaivon vesijohtoineen ja markkinoi tontit. Lisäksi tontin ostaja lunasti osuudet vesijohtoon ja tiestöön. Puhtaan veden laadussa on ilmennyt laatuongelmia.

Laaditun viemäröinnin ja vesihuollon yleissuunnitelman mukaisesti laajennushankkeen toteutuksen jälkeen käyttövesi tulisi lähistöllä sijaitsevan Viinamäen vesikunnan putkista ja jätevedet johdettaisiin Viinamäen vesiosuuskunnan putkistoon ja siitä edelleen Mikkelin Vesiliikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Vesiosuuskunnan jäseniksi ovat ilmoittautuneet kaikki kiinteistöt, toteutusaikataulu rakennushankkeelle on saada verkosto valmiiksi 31.1.2017 mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on noin 300.000 euroa (alv 0%) ja sen rahoittaminen on suunniteltu tapahtuvaksi osakkaiden osuus- ja liittymismaksuilla, valtion vesihuoltoavustuksella, Mikkelin kaupungin suunnitteluavustuksella sekä Mikkelin kaupungin takaamalla lainalla.

 • valtion vesihuoltoavustus 25 % (75.000 euroa)
 • kaupungin avustus 25 % (75.000 euroa)
 • osuuskunnan laina (150.000 euroa)
 • osuusmaksut (1.400 euroa)        

Osuuskunta hakee rakentamista varten lainaa 300.000 euroa, koska avustusten maksatus ja arvonlisäverojen palautus tapahtuu jälkijättöisesti. Viinamäen vesiosuuskunta on kilpailuttanut rakentamisaikaisen lainan ja rahoituslaitokseksi on valittu Suur- Savon Osuuspankki. Viinamäen vesiosuuskunta hakee Mikkelin kaupungin omavelkaista takausta Suur- Savon Osuuspankista otettavalle pankkilainalle:

 • luoton määrä 300.000 euroa
 • laina- aika 15 vuotta
 • viitekorko euribor 12 kk
 • marginaali 0,95 %
 • tasalyhennys ja koronmaksu kuukausittain tai puolivuosittain
 • toimitusmaksu 500 euroa

Lainaan on tarjouksen mukaisesti tehtävä saatavien avustusten suuruinen ylimääräinen lyhennys.

Vesiosuuskunta on saanut hankkeelle avustusta Etelä- Savon ELY- keskukselta ja Mikkelin kaupungilta. Maaseutu- ja tielautakunta on myöntänyt 19.7.2016 § 48 vesiosuuskunnalle avustusta 75.000 euroa Hintsalanmäen vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen, kuitenkin enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen toteuttamiseksi on perusteltua ja johdonmukaista antaa kaupungin takaus lainalle.

Kaupunki on aiemmin myöntänyt takauksen Viinamäen vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston rakentamista varten (KV 5.9.2005, § 133). Kaupungin jäljellä olevat takausvastuut Viinamäen vesiosuuskunnan osalta 31.12.2015 oli 104.603,69 euroa.

Kokouksessa on nähtävillä:

 • Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustuspäätös 19.7.2016
 • Viinamäen vesiosuuskunnan hallituksen kokous pöytäkirja 9.9.2016
 • Viinamäen vesiosuuskunnan ylimääräinen kokous pöytäkirja 23.9.2016
 • Viinamäen vesiosuuskunnan takaushakemus 23.9.2016
 • Rahoitustarjousten tarjousvertailu
 • Saadut rahoitustarjoukset (Suur- Savon Osuuspankki, Suomenniemen Säästöpankki, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank)
 • Viinamäen vesiosuuskunnan tuloslaskelma ja tase 31.12.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Viinamäen vesiosuuskunnalle Suur- Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 300.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.