Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 362 Intendentin virka

MliDno-2016-2055

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on perustanut kokouksessaan 8.8.2011 § 250 intendentin viran ja päättänyt täyttää sen määräaikaisesti ajaksi 1.1.2012 - 31.12.2016. Virka on nyt tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Intendentti toimii Mikkelin kaupunginorkesterin tulosaluejohtajana. Intendentin tehtäväkohtainen palkka on 3 231,99  € ja työaika 36 h 15 min/viikko.

Intendentin viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys orkesteritoimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että intendentin virka (vakanssi 7004) laitetaan avoimeen hakuun siten, että hakuaika päättyy 31.10.2016 klo 15.00.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia jätetään pöydälle ja se käsitellään talousarvion yhteydessä. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Tiedoksi

Sivistystoimejohtaja Virpi Siekkinen, palvelussuhdepäällikkö Sari Markus