Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 364 Tilannekatsaus EcoSairilan kehittämisalustasta

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asiaa esittelevät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen, Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.