Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 363 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Anttolan aluejohtokunta 26.8.2019
  • Suomenniemen aluejohtokunta 27.8.2019
  • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia 5.9.2019
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 12.9.2019
  • Kaupunkiympäristölautakunta 17.9.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.