Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 379 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

  • Armi Salo-Oksa ja Satu Taavitsainen ottivat esille liputuksen Pride-kulkueeseen liittyen.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.