Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 371 Mikkelin kaupungin työhyvinvointisuunnitelman päivittäminen

MliDno-2019-1711

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman (2019) mukaan painopistealueena henkilöstöstrategiassa on hyvinvoiva henkilöstö, osaava johtaminen ja esimiestyö sekä asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaistavoitteena on kiinnittää entistä enemmän huomiota aktiiviseen, ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työkyvyn ylläpitoon.

Konkreettisesti tämä näkyy

 1. Työhyvinvointikyselyiden tulosten paranemisena
 2. Sairauspoissaolojen laskennallisen määrän vähenemisenä
 3. Tehostetun tuen toimenpiteiden määrän vähenemisenä
 4. Terveydenhuollon kustannusten kasvun pysähtymisen


Työhyvinvoinnin kokonaisuuden johtamiseen on jo viimevuosina kiinnitetty huomiota ja kehitystyö jatkuu edelleen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää useita eri toimenpiteitä, riittävää resursointia, riittävästi oikeaa tietoa, tahtoa ja osaamista.

Aikaisempien vuosien toimenpiteiden lisäksi pyrimme vuosina 2019 - 2020 erityisesti

 1. lisäämään tietoisia, ennaltaehkäiseviä toimia
 2. lisäämään tietoisuutta työkyvyn kustannusvaikutuksista
 3. lisäämään työyhteisöosaamista
 4. kehittämään johtamis- ja esimiestaitoja (manager, leader, coach) sekä
 5. panostamaan henkilöstön omaehtoiseen työkyvystä ja terveydestä huolehtimiseen.


Projektipäällikkö Arja Hätinen esittelee liitteenä olevan työhyvinvoinnin toimintaohjelman vuodelle 2019-2020. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma on käsitelty hyväksytty kaupungin johtoryhmässä 10.6.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta keskustee toimintaohjelmasta ja toimintaohjelma viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että työhyvinvointiohjelma viedään hallitukselle tiedoksi.

Valmistelija

 • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

YT-neuvottelukunta on hyväksynyt liitteenä olevan työhyvinvoinnin toimintaohjelman. Ohjelman mukaan panostetaan jatkossa entistä enemmän työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen sekä varhaiseen puuttumiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keskiössä on hyvä johtaminen ja esimiestyö sekä asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee työhyvinvoinnin toimintaohjelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.