Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 370 Lisämäärärahaesitys Urheilutalon purku

MliDno-2019-1736

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut asemakaavan muutoksen 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 28 ja katualueilla. Kyseinen kaava mahdollistaa alueella sijaitsevan Urheilutalon sekä asuinrakennuksen purkamisen ja alueen kehittämisen asuinkerrostalokäyttöön. Urheilutalon vuokrasopimukset ovat päättyneet ja rakennus odottaa purkamista.

Tonttikaupan edistämiseksi pyritään kerrotalotontit saamaan tarjolle uusille rakentajille jo keväällä 2020. Nopealla realisoinnilla saadaan lisäksi kaupungin kustannukset minimoitua tyhjilleen jääneestä rakennuksesta. Urheilutalon ja asuinrakennuksen purkaminen aloitetaan loppuvuodesta 2019 ja saatetaan valmiiksi kevään 2020 aikana. Purkamiseen ei ole tehty määrärahavarausta vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 100 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Urheilutalon purkamiseen vuodelle 2019. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on 300 000 euroa. Loppuosuus 200 000 euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 100 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Urheilutalon purkamiseen vuodelle 2019. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on 300 000 euroa. Loppuosuus 200 000 euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.