Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 378 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavasta 2040

MliDno-2015-744

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 17.6.2019 § 75 (Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaan 2040 jätettiin yksi valitus hallinto-oikeudelle. Valitus koskee yhden kiinteistön aluetta Kattilansillan kaupunginosassa. Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallituksesta lausuntoa valituksen johdosta. Hallinto-oikeudelle jätetty valitus ja esitys annettavaksi lausunnoksi ovat päätöksen liitteenä. Valituksen liitemateriaali on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa dnro 01721/19/4102.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.