Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 362 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon Koulutus Oy
  - yhtiökokouksen pöytäkirja 5.6.2019
   
 • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 12.9.2019
 • Kirje kaupunginhallitukselle aluejohtokuntien tulevaisuudesta. 
 • Valtiovarainministeriön päätös 13.9.2019 koskien vuotta 2021 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittamista.
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 18.9.2019

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.