Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 375 Eron myöntäminen Risto Rouhiaiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1221

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkstuslautakunnan jäsen Risto Rouhiainen on lähettänyt seuraavan kirjeen 8.9.2019:

"Kunnioittaen pyydän, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle, että minulle myönnettäisiin ero Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 
Mikkelin kaupunginvaltuusto on valinnut 26.8.2019 minut kaupunginhallituksen varajäseneksi, joten en voi toimia tarkastuskunnan jäsenenä.  
Mikkelissä, syyskuun 8. päivänä 2019 Risto Rouhiainen" 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-​2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Ylönen Teijo,​ monipalvelukeskuksen johtaja,​ eläkeläinen
 2. Teittinen Leena,​ myymäläpäällikkö,​ eläkeläinen
 3. Barck Paavo,​ Sähköasentaja, eläkeläinen
 4. Kauppinen Heli,​ viestintäsuunnittelija,​ VPJ
 5. Asikainen Katariina,​ laivavirkailija,​ FM
 6. Rouhiainen Risto,​ KTM
 7. Sihvonen Jari,​ aluepäällikkö
 8. Elkharam Tiina,​ yrittäjä
 9. Oksman Juhani,​ insinööri,​ PJ


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Anttonen Pertti,​ luutnantti,​ evp
 2. Wallenberg Minna,​ vartija,​ järjestyksenvalvoja
 3. Tähtinen Tiina,​ merkonomi,​ tilahuoltaja
 4. Koski Mirja,​ sairaanhoitaja,​ eläkeläinen
 5. Soivanen Satu,​ ekonomi,​ TKI-​asiantuntija
 6. Hulkkonen Hannu,​ terveystarkastaja,​ eläkeläinen
 7. Hänninen Ville,​ metsäkoneenkuljettaja
 8. Ruuth Noora,​ metsätalousinsinööri (AMK),​ maatalousyrittäjä
 9. Kirjalainen Miikka,​ yrittäjä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää eron Risto Rouhiaiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.