Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

Kaupunginjohtaja
Talouspäätökset:
§7 Vuokrataloyhteisöjen tertiäärilainojen koron tarkistaminen, 12.10.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, markku.aholainen@live.com

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.
 

Päätös

Hyväksyttiin.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.