Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Suomenniemen aluejohtokunta 25.9.2017
  • Anttolan aluejohtokunta 3.10.2017
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.10.2017
  • Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta 21.9.2017 ja 12.10.2017
  • Mikkelin pitäjän aluejohtokunta 18.10.2017
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 19.10.2017
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.10.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.