Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Muut asiat, kaupunginhallitus

MliDno-2016-1354

Päätös

- kaupunginhallitus keskusteli kaupunginvaltuuston päättämän tontinvuokratarkistuksen toteutuksesta


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.