Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 4.10.2017
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 5.10.2017
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - maakuntavaltuuston pöytäkirja 25.9.2017
   
 • Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä
  - yhtymäkokouksen pöytäkirja 31.8.2017
  - hallituksen pöytäkirja 21.9.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.