Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Myyntitarjous Suur-Savon Sähkön osakkeista / Rantasalmen kunta 

MliDno-2019-1572

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantasalmen kunta lähestyy kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä tällä avoimella Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntitarjouksella. 

Rantasalmen kunnalla on omistuksessaan 3393 kappaletta Suur-Savon Sähkön osaketta. Kunnan vuoden 2019 talouden tasapainottaminen on suunniteltu siten, että kunta myy vuoden 2019 aikana osan sähköyhtiön osakkeistaan.

Suur-Savon Sähkön omistajilla on lunastusoikeus yhtiön osakekauppo­jen yhteydessä ja tätä oikeutta ovat kunnat joidenkin kauppojen yhteydessä käyttäneet. 

Rantasalmen kunta ei ole myymässä koko osakekantaansa, vaan tarjoaa myyntiin 300 kappaletta osakkeistaan. Vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 5.000 €/osake. Osakkeet myydään eniten tarjoavalle kun­nalle (tai muulle jakelussa mainitulle). Jos useampi taho tarjoaa saman suuruisen hinnan, kunta pidättää oikeuden tehdä kaupan haluamansa osapuolen kanssa. 

Mikäli yksikään jakelussa mainituista ei ilmoita halukkuudestaan syyskuun 9. päivään 2019 mennessä käydä Rantasalmen kumrnn kanssa kauppaa 300 Suur-Savon Sähkön osakkeesta vähintään edellä mainitulla hinnalla, käynnistää Rantasalmen kunta osakkeiden avoimen myynnin kaikille sähköyhtiöomaisuudesta kiinnostuneille tahoille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Rantasalmen kunnalle, ettei Mikkelin kaupunki ole kiinnostunut ostamaan Suur-Savon Sähkö Oy:n nyt tarjotulla hinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteeellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Rantasalmen kunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.