Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

  • Satu Taavitsainen nosti esille huolen 5- ja 6-vuotiaiden esikoululaisten ja alakoululaisten koulukyytien liian tiukoista linjauksista.
  • Lisäksi Satu Taavitsaisen esitti huolen Helprintin tilanteesta ja tulevaisuudesta.
  • Pekka Pöyry esitti huolen kaupungin tekemien puitesopimusten toteutumista.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.