Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n johdon vierailu 2.9.2019

MliDno-2019-1294

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, rehtori/toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, varatoimitusjohtaja/vararehtori Mirja Toikka ja kehitysjohtaja/vararehtori Kalevi Niemi tulevat kertomaan ammattikorkeakoulun ajankohtaisista asioista kaupunginhallituksen kokoukseen 2.9.2019 klo 14.00

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, rehtori/toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, varatoimitusjohtaja/vararehtori Mirja Toikka talousjohtaja/vararehtori Tero Tallinen ja kehitysjohtaja/vararehtori Kalevi Niemi kertoivat ammattikorkeakoulun ajankohtaisista asioista.

Merkitään, että Jyrki Koivikko poistui kokouksesta ja varajäsen Olli Marjalaakso saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.