Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Kerros- ja rivitalotonttien hinnoittelu - aiemmin tehdyt luovutuspäätökset; kahden taloyhtiön kirjeet asiaan liittyen sekä kaupunginjohtajan ja kaupunginlakimiehen allekirjoittama vastaus 28.6.2019
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 15.8.2019
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 21.8.2019

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli oheismateriaalina olevista toteutuneista kerros- ja rivitalotonttien kaupoista ja niihin liittyvistä hinnoitteluista ja antoi valmisteluohjeeksi päätöksen tehneelle viranomaiselle tehdä asiassa itseoikaisu hallintolain 8 luvun mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.