Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilaina

MliDno-2018-2307

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on hylännyt kaupungin lainatarjouksen (KH 12.8.2019 § 308) joten asia raukeaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.