Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Anttolan ja Ristiinan luontomatkailun keskuksen hankesuunnitelma

MliDno-2018-2423

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan ja Ristiinan aluejohtokunnat ja Miksei Oy ovat edistäneet luontomatkailun keskus -hanketta kevään 2019 aikana. Hankkeen tavoitteena oli luoda kattava hankesuunnitelma Anttolan ja Ristiinan alueen matkailun kehittämiseksi. Hankesuunnitelmassa painotettiin sekä molempien pitäjien omia vahvuuksia ja niiden tuotteistamista että yhteistyön mahdollisuudet alueilla.

Suunnitelma toteutettiin yhteistyössä konsulttiyritys WSP Oy:n kanssa. Yritystä hankesuunnitelmassa ohjasi hankkeen ohjausryhmä, jonka vetäjänä toimi matkailujohtaja Maisa Häkkinen. Muina ohjausryhmän jäseninä olivat tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, aluejohtokuntien edustajat, aluekoordinaattori, osallisuuskoordinaattori sekä Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja. WSP Oy:stä vastuutahona toimi Tuuli Rantala. Lisäksi yhteistyössä olivat mukana FlowHouse Oy (Jouni Kärkkäinen) sekä Retkipaikka Oy (Antti Huttunen).

Hanke toteutettiin osallistaen Anttolan ja Ristiinan alueilla asuvia, työskenteleviä sekä yrittäviä. Osallistamalla pyrittiin vahvaan sitoutumiseen ja toimijaverkoston luomiseen jo hankkeen alkuvaiheissa. Hankesuunnitelma esitteleekin rahoitusvaihtoehtoja myös paikallisille yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa.

Hankkeen eteneminen:

3.4.2019 aloituspalaveri (muodostettiin ohjausryhmä)

huhtikuu 2019 asukas- ja yrityskyselyt verkossa

7.-8.5.2019 ideapajat Anttolassa ja Ristiinassa asukkaille ja yrittäjille

27.5. ja 19.6.2019 ohjausryhmien tapaaminen

kesäkuu 2019 Ristiinan Astuvansalmi päätettiin tutkia mahdollisuutta liittää osaksi "Prehistoric Rock Art Trails" -reittiä.

Hanke on esitelty kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuutolle seminaareissa elokuussa 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman ja päättää antaa ohjeet talousarvion suunnittelua varten.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystään siten, että hankkeeseen varataan talousarviosuunnittelussa enintään 150.000 euron suuruinen määräraha kolmelle vuodelle sekä huomioidaan investointiohjelmassa.

Tiedoksi

matkailujohtaja,elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.