Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Talouden sopeutustoimenpiteiden tarkistaminen

MliDno-2019-1228

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.6.2019 § 264 talouden seurantaa 1–4/2019. Talouden seurannan mukaan alkuperäisen talousarvion nollatulos ja lisätalousarvion (KV 18.3.2019 § 35) 9 miljoonan euron alijäämä ovat selvästi ylittymässä, ja alijäämäennuste on ainakin 11,6 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman talouden tasapainotustoimenpiteiden ja henkilöstösäästötoimenpiteiden nopeuttamista käsitellään ennen hallituksen kesäajan kokoustaukoa.

Kokouksessa esitellään talouden tasapinotustoimenpiteitä, jotka olisi mahdollista toteuttaa nopeutetulla aikataululla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa kokouksessa jatkovalmisteluohjeet talouden sopeutustoimenpiteiden ja niiden nopeuttamisen valmisteluun.

Päätös

Kaupunginhallitus antoi valmisteluohjeeksi jatkaa talouden sopeutustoimenpiteiden selvittämistä. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että se on aloittanut keskustelun kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3.2019 § 35 hyväksytyn toimenpidealoitteen täytäntöönpanoa varten, mihin asiaan palataan elokuussa kaupunginhallituksen talousseminaarin yhteydessä.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen, henkilstöjohtaja Maria Närhinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että pykälät 292 ja 293 käsiteltiin samanaikaisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.